Aspirin da ili ne?

Uzimanje malih doza aspirina (od 75 do 100 mg) svakoga dana može uticati na smanjenje rizika nastanka srčanog ili moždanog udara, ali se ne smatra bezbednim za svakoga. Kada rizik od nastanka štetnih posledica uzimanja leka može da bude veći od potencijalne koristi i da li je uzimanje aspirina dobar izbor za Vas? Kada se […]

Koliko smo zaista stari?

Mnogo puta smo čuli da je stanovništvo Repunblike Srbije staro i da smo među najstarijim stanovništvom u svetu. Koliko smo zaista stari? Poslednji popis stanovništva je urađen 2011. godine. Prošlogodišnji popis je odložen zbog pandemije Kovid-19 i očekuje se da će biti urađen u oktobru, ove, 2022. godine. Do tada možemo da se oslanjamo na […]

Čekajući lek

Alchajmerova bolest je najčešća vrsta demencije i smatra se da čini 60 do 80% svih njenih slučajeva.  Oko 10% osoba starijih od 70 godina se susreće sa značajnim gubitkom pamćenja, a najmanje polovina od ovih osoba ima Alchajmerovu bolest. Ona se može pojaviti već u trećoj deceniji života, ali se daleko češće javlja kod starijih […]

Vreme je da se pokrenemo

Pandemija virusom SARS-CoV2, kao jednu od posledica, ima smanjenu fizičku aktivnost starijih osoba, kako onih koji su imali dodir sa virusom, tako i onih koji nisu. Velika kanadska studija [1] koja je ispitivala uticaj pandemije na nivo fizičke aktivnosti među populacijom starijom od 50 godina (gde je od 51.338 ispitanika, njih 21.491 bilo starije od […]