U Srbiji se diskriminacija starijih žena manifestuje na različite načine, proizilazeći iz preseka starosne i rodne diskriminacije...
Istanbulska konvencija predstavlja svetionik nade, simbolizujući eru slobodnu od diskriminacije žena i najavljujući okruženje koje podržava jednake socijalno-ekonomske prilike za sve, bez obzira na starost...
Nedavne demografske i socio-ekonomske promene u Srbiji naglašavaju hitnu zabrinutost - eskalaciju nivoa materijalne deprivacije i siromaštva među starijima ...
Oko 20% starijih osoba ima izazove u mentalnom zdravlju . Izazovi u mentalnom zdravlju starijih osoba naješće ostaju neprepoznati od strane kako sistema, tako i samih starihih osoba i njihovih porodica, što negativno utiče na njihovu dobrobit...

DA LI STE ZNALI?

0 %

osoba je imalo osećaj da su socijalno izolovani tokom pandemije

0

iznosi indeks starenja u Srbiji

0 %

osoba starijih od 70 godina u SAD svakodnevno uzima aspirin

0

osoba u Srbiji je starije od 65 godina

Prepoznajući jedinstvene potrebe stanovništva koje stari, tehnološke kompanije rade na mnoštvu inovativnih rešenja čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života i nezavisnosti starijih odraslih osoba...
Kao odgovor na promene u penzionim propisima i ekonomskih prilika u svetu, došlo je do značajnog porasta ”srebrnog preduzetništva” među starijim osobama. Koristeći svoje bogato iskustvo i stručnost...
Najnovija istraživanja naglašavaju duboke prednosti usvajanja mediteranske ishrane kako bismo zdravo starili. Istraživanja su pokazala da ovaj način ishrane, koji karakteriše obilje svežeg voća, povrća, celih žitarica, mahunarki, ribe i maslinovog ulja...
identifikovali obećavajuću gensku terapiju koja značajno produžava životni vek u ispitivanju na životinjskim modelima. Usmeravanjem na specifične genetske puteve povezane sa starenjem, ovo otkriće otvara nove puteve za razvoj intervencija za borbu protiv bolesti povezanih sa starenjem kao što su karcinomi, Alchajmerova bolest i kardiovaskularne bolesti...

Izdvajamo